Live Stream of the funeral of Bishop P. Esterka

Poslední rozloučení s emeritním brněnským pomocným biskupem Mons. ThDr. Petrem Esterkou, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) 10. srpna 2021, se bude konat při mších svatých v pátek 24. září 2021.

Brno – V 9.30 hodin (12:30 AM v Kalifonii) bude bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho předsedat apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo. Rozloučení bude možné sledovat on-line na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ a v přímém přenosu Radia Proglas. – https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw

Dolních Bojanovice – v 15:00 hodin (6:00 AM v Kalifonii) bude bohoslužba v kostele sv. Václava v Dolních Bojanovicích a předsedat bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Rozloučení bude možné sledovat on-line na YouTube a v přímém přenosu Televize Noe. – https://www.youtube.com/channel/UCZp-eZTCCWgBhXiu_gNF-3A/videos


The last farewell to the Emeritus Bishop of Brno, Mons. ThDr. Petr Esterka, who died after a long illness in California (USA) on August 10, 2021, will be held at Holy Mass on Friday, September 24, 2021.

Brno – At 9:30 (12:30 AM v Kalifonii) there will be a service in the Cathedral of St. Peter and Paul with the participation of the Brno diocesan bishop Vojtěch Cikrle to preside over the apostolic nuncio in the Czech Republic Mons. Charles Daniel Balvo.

Dolní Bojanovice – at 15:00 (15:00 AM v Kalifonii) there will be a service in the church of St. Wenceslas in Dolní Bojanovice and will be chaired by the Auxiliary Bishop of Brno Pavel Konzbul.