Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás zdravím na začátku měsíce října, který je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. Papež František nás vybízí, abychom se snažili denně modlit růženec proti útokům zla, které chce rozdělit církev i celý svět. Prosme denně za pokoj v celém světě a v každém lidském srdci.

V následujícím měsíci budeme vzpomínat a modlit se za naše zemřelé. Pokud si přejete, aby se na Vaše drahé denně jmenovitě pamatovalo při mši sv., zašlete, prosím, jména Vašich zesnulých do konce října na Velehrad. Obálka je přiložena. Dovoluji si připomenout, že žádost o modlitbu není spojena s žádnou finanční částkou. Pokud byste chtěli podpořit život a činnost naší misie, např. poštovné za Věstník, budu Vám velmi vděčný za Vaše dary. Děkuji!

Přeji Vám krásné „podzimní” dny naplněné vědomím Boží blízkosti, pokojem a láskou. Těším se na další setkání s Vámi …

V modlitbě Váš

Stáhnout Věstník CZ říjen 10/21

Dear friends,

Heartfelt greeting to you at the beginning of October, a month which is specially dedicated to the Virgin Mary and to the prayer of the Holy Rosary. Pope Francis invites us to try to pray daily against the evil attacks which aim to divide the Church and the world. Let us pray daily for peace all over the world and in every human heart.

In the following month, we will remember and pray for our deceased. If you wish your loved ones to be specifically remembered daily at Mass, please send the names of your deceased to Velehrad by the end of October. An envelope is attached. Please note that that the request for prayer is not tied to any financial amount. If you would like to support the life and activities of our mission, such as the publication and mailing of the Bulletin, I will be very grateful for your donations. Thank you!

I wish you beautiful “autumn” days filled with awareness of God’s proximity, peace, and love. I look forward to meeting you again …
In prayer, Fr. Libor

Download Věstník EN October 10/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. v Lednu / Holy Masses in Janaury

MěstoDatumČas a místo
INTERNET02.01.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO16.01.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD) 
LOS ANGELES23.01.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO30.01.202213:00 hod. Nativity Church (240 Fell St, SF)

MŠE SV. Únoru / Holy Masses in February

MěstoDatumČas a místo
INTERNET06.02.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO13.02.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD)
LOS ANGELES20.02.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO27.02.202213:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)