Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás zdravím na začátku listopadu, měsíce, během kterého zvlášť vzpomínáme na naše zemřelé a modlíme se za ně. Zároveň si můžeme uvědomit, že i my jednou předstoupíme před Boží tvář. Jsme připraveni na toto Setkání s Ježíšem? Slavnost Ježíše Krista Krále (21. listopadu) nám opět připomene, kdo je a vždy byl skutečným „Králem“ všech dob a celého stvoření.

Za všechna dobrodiní s pokorou poděkujeme Pánu Bohu v Den díkůvzdání (25.11.) Při této příležitosti bych chtěl velmi poděkovat Vám všem za Vaši velkorysou a vytrvalou podporu a pomoc naší české kalifornské misii i mně osobně. Srdečné díky!

Poslední listopadovou neděli v měsíci (28.11.) začínáme Advent, přípravu na Vánoce 😊. Přeji Vám co nejvíce pokojné a pohodové chvíle tohoto měsíce prožité v blízkosti Boží a svých blízkých…

Pán Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás!  V modlitbě Váš P.Libor

Stáhnout Věstník CZ Listopad 11/21

Dear friends,

Warm greetings to you at the beginning of November, a month during which we especially remember and pray for our deceased. At the same time, we may realize that we, too, will one day stand before God’s face. Are we ready for this Meeting with Jesus?

The Feast of Christ the King (November 21) will remind us once again who is and has always been the true “King” of all times and creation.

For all our blessings we will humbly thank the Lord God on Thanksgiving (11/25). On this occasion, I would like to thank you all very much for your generous, continued support and assistance to our Czech California Mission, and to me personally. Thank you from the bottom of my heart!

The last Sunday in November (11/28) is the beginning of Advent, the preparation for Christmas. I wish you as peaceful and relaxing moments of this month as possible, spent in the presence of God and loved ones…

God bless you and protect you!

In prayer,
Fr.Libor

Download Věstník EN November 11/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. v Lednu / Holy Masses in Janaury

MěstoDatumČas a místo
INTERNET02.01.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO16.01.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD) 
LOS ANGELES23.01.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO30.01.202213:00 hod. Nativity Church (240 Fell St, SF)

MŠE SV. Únoru / Holy Masses in February

MěstoDatumČas a místo
INTERNET06.02.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO13.02.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD)
LOS ANGELES20.02.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO27.02.202213:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)