Věstník Červen / Červenec 2024

Milí přátelé, zdravím Vás všechny na za-čátku měsíce května, který je velmi bohatý na církevní slavnosti a svátky. Květen je dle tradice zasvěcený Panně Marii a modlitbě růžence. Jsme vyzý-váni ke každodenní modlitbě růžence za mír ve světě a za pokoj v našich srdcích. Panna Maria dokázala naslouchat Bohu ve svém srdci, naslouchá i nám a přináší naše prosby Ježíši. Nebojme se na ni tedy obracet ve svých modlitbách.

Věstník Červen / Červenec 20242024-07-05T04:44:33-07:00

Věstník Květen / May 2024

Milí přátelé, zdravím Vás všechny na za-čátku měsíce května, který je velmi bohatý na církevní slavnosti a svátky. Květen je dle tradice zasvěcený Panně Marii a modlitbě růžence. Jsme vyzý-váni ke každodenní modlitbě růžence za mír ve světě a za pokoj v našich srdcích. Panna Maria dokázala naslouchat Bohu ve svém srdci, naslouchá i nám a přináší naše prosby Ježíši. Nebojme se na ni tedy obracet ve svých modlitbách.

Věstník Květen / May 20242024-07-05T05:06:24-07:00

Věstník Duben / April 2024

Milí krajané, přátelé, srdečně Vás všechny zdravím na začátku měsíce dubna. Před pár dny jsme prožili nejdůležitější křesťanské svátky, Velikonoce. Ježíš vstal z mrtvých a žije … Následujících 50 dnů budeme sledovat a znovu prožívat, co se stalo po Ježíšově zmrtvýchvstání. Jak se Ježíš setkával se svými nejbližšími, naplňoval jejich zarmoucená srdce pokojem a stále jim zdůrazňoval: „Pokoj vám! Nebojte se!“ A protože Ježíš žije, i dnes k nám v různých životních událostech přichází a také nám neustále říká: „Nebojte se!“ Kéž mu dokážeme stále více věřit, necháme se jím vést a kéž nás naše setkání s Ním naplňují stále více Božím pokojem. Pokojem, který nám tento svět nikdy nemůže dát.

Věstník Duben / April 20242024-05-05T00:08:34-07:00

Věstník Březen / March 2024

Milí krajané, přátelé, srdečně vás všechny opět zdravím na začátku měsíce března. Před pár týdny jsme vstoupili do postní doby, doby přípravy na slavení největších křesťanských svátků Velikonoc, které budeme slavit poslední týden tohoto měsíce. V měsíci březnu budeme také slavit slavnost sv. Josefa (19. 3.), snoubence Panny Marie a Ježíšova pěstouna. Slavnost Zvěstování Páně, která se slaví každý rok 25. 3., je tento rok z důvodu slavení Svatého týdne ve stejnou dobu přeložena na 8. dubna....

Věstník Březen / March 20242024-04-13T15:01:22-07:00

Věstník Únor / February 2024

Milí krajané a přátelé, na začátku února vás všechny srdečně zdravím a připomínám svátek Uvedení Páně do chrámu, známý jako Hromnice, symbolizující přinášení světla do našich životů. Zvláštní myšlenky a modlitby věnujeme nemocným 11. února, v den, kdy si připomínáme zjevení Panny Marie v Lurdech, místa naděje a uzdravení. Tento měsíc přinese i Popeleční středu a svátek sv. Valentina, zahajující postní dobu a období přípravy na Velikonoce. Nezapomeneme ani na svátek Stolce sv. Petra, připomínající základy naší víry. Přeji vám všem požehnaný únor, plný zdraví, pokoje a lásky, a těším se na osobní setkání a společné prožívání tohoto duchovně bohatého období.

Věstník Únor / February 20242024-03-08T22:59:16-08:00

Věstník Leden / January 2024

Milí krajané, přátelé, Milí krajané, přátelé, srdečně vás všechny zdravím na začátku roku 2024. Především bych vám chtěl poděkovat za vaši veškerou podporu naší mise v uplynulém roce. Za všechny vaše dary, za všechna milá setkání a povzbudivá slova, za všechny společné chvíle prožité při mši sv. i po ní při všech našich setkáních! Do roku 2024 vám i vašim blízkým přeji, ať ve vašich srdcích a životech stále více vládne Boží pokoj, naděje, odpuštění a Boží láska nad strachem, beznadějí a jakýmkoliv zlem. Pán Bůh vás ochraňuj, posiluj a žehnej vám! Velmi se těším na všechna naše další setkání v roce 2024! Váš otec Libor.

Věstník Leden / January 20242024-02-06T00:37:41-08:00

Věstník Prosinec / December 2023

Milí krajané, přeji vám radostný advent a Vánoce. V Věstníku najdete rozpis bohoslužeb. Upozorňuji, že vánoční mše v LA bude v Polském centru, ne u nás na zahradě. Po mši bude setkání s občerstvením; prosím, přineste jídlo na společný stůl. Děkuji a těším se! Přeji vám a vašim blízkým radostný, pokojný advent a Vánoce. Kéž Pán Ježíš naplní naše srdce pokojem a láskou v roce 2024. S láskou, P.Libor.

Věstník Prosinec / December 20232024-01-23T00:15:36-08:00

Věstník Listopad / November 2023

Milí krajané, přátelé, srdečně Vás zdravím na začátku listopadu, měsíce, během kterého zvlášť vzpomínáme na naše zemřelé a modlíme se za ně. Zároveň si můžeme a máme uvědomit, že i my jednou předstoupíme před Boží tvář. Můžeme a máme si položit otázku: „Jak jsme já připraven na toto osobní Setkání s Ježíšem?“ Za náš život a za všechna dobrodiní s pokorou poděkujeme Pánu Bohu v Den díkůvzdání (23.11.). Při této příležitosti bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za Vaši velkorysou a vytrvalou podporu a pomoc naší české kalifornské misii i mně osobně. Srdečné díky! Slavnost Ježíše Krista Krále (26. listopadu) nám opět připomene, kdo je a vždy byl skutečným „Králem“ všech dob a celého stvoření. A také si máme znovu uvědomit, že Ježíš chce být i naším Králem, králem našeho života a našeho srdce. První neděli v měsíci prosinci (3.12.) začíná advent, příprava na Vánoce! Přeji Vám co nejvíce pokojné a pohodové chvíle tohoto měsíce prožité v blízkosti Boží a svých blízkých… Pán Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás!

Věstník Listopad / November 20232023-12-07T00:24:28-08:00

Věstník Říjen / October 2023

Milí krajané, přátelé,srdečně Vás zdravím na začátku měsíce října, který je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. (svátek Panny Marie Růžencové slavíme 7. října). Krajany žijící zde v okolí LA bych rád pozval na mši sv. v neděli 22. října v 1.00 hod., při které poděkujeme za život paní Věry Rychecké. (Více níže v dalším textu)V následujícím měsíci listopadu budeme opět zvlášť vzpomínat a modlit se za všechny naše zemřelé. Pokud si přejete, aby se na Vaše drahé zesnulé denně pamatovalo při mši sv., zašlete prosím jména Vašich blízkých do konce října na adresu našeho domu Velehrad (344 Koch Ave. Placentia). Dovoluji si připomenout, že žádost o modlitbu není spojena s žádnou finanční částkou. Pokud byste ovšem chtěli podpořit život a činnost naší misie, (např. poštovné za Věstník, tisk Věstníku, náklady na dům apod.), budu Vám velmi vděčný za Vaše dary.

Věstník Říjen / October 20232023-11-10T18:43:06-08:00

Věstník Září / September 2023

Milí krajané, přátelé, srdečně Vás všechny zdravím v měsíci září, který je velmi bohatý na církevní svátky. V tomto měsíci budeme slavit svátek Narození Panny Marie (8.9.), svátek Povýšení svatého kříže (14.9.), svátek Panny Marie Bolestné, hlavní patronky Slovenska (15.9.), svátek sv. Ludmily (16.9.), svátek sv. Matouše, autora jednoho z evangelií (22.9.), a především oslavíme patrona Českého národa sv. Václava (28.9.). Přeji Vám všem krásné a pokojné prožití tohoto měsíce. Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj!

Věstník Září / September 20232023-10-08T02:57:36-07:00
Go to Top