Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny opět zdravím na začátku měsíce září. Jak asi již všichni víte, dne 10. srpna byl povolán naším Nebeským Otcem do věčného domova dlouholetý pastýř krajanů nejen zde v Kalifornii, pan biskup Petr Esterka. Více naleznete v příloze Věstníku. Odkaz na záznam z pohřbu pana biskupa najdete na našich stránkách: www.czechchurch.org. Jménem nás všech bych chtěl touto cestou vyjádřit upřímnou hlubokou soustrast rodině a přátelům pana biskupa Petra Esterky nad jeho úmrtím.

Měsíc září je opravdu velmi bohatý na různá výročí a svátky – viz kalendář. Narození Panny Marie si připomeneme dne 8. září. Již 20. výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v NY si připomeneme dne 11. září. Následují církevní svátky, svátek Povýšení svatého kříže (14.9.), svátek Panny Marie Bolestné, hlavní patronky Slovenska (15.9.) a svátek sv. Ludmily (16.9.), jejíž 1100leté výročí úmrtí si letos připomínáme. Rovněž budeme v září slavit svátek jednoho z evangelistů, sv. Matouše (22.9.), a především oslavíme patrona Českého národa sv. Václava (28.9.)

Hlavní oslavy zde u nás v LA budou při mši sv. v neděli 19.9. v 13.00 hod. na zahradě Velehradu. Po mši sv. je možnost setkání a pohoštění. Všichni jste srdečně zváni! Přeji Vám všem krásné a pokojné prožití měsíce září.

Prosím, pamatujte ve svých modlitbách na pana biskupa a jeho rodinu, na všechny oběti 11. září 2001 a jejich rodiny, na mír ve světě a na všechny potřebné v dnešní době. Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj!

Váš p. Libor

Dear friends,

I am sending all of you heartfelt greetings at the beginning of September. As you probably know, on August 10th our Heavenly Father summoned to eternal home the long-time shepherd of our fellow compatriots in California and elsewhere, Bishop Petr Esterka. More information can be found in the attachment to the Bulletin. A link to the recording of the Bishop’s funeral can be found on our website: www.czechchurch.org. On behalf of all of us, I would like to express my sincere condolences to the family and friends of Bishop Petr Esterka.

The month of September is truly rich in various anniversaries and holidays – please see the calendar. We will commemorate the Nativity of the Blessed Virgin Mary on September 8th. September 11th will mark the 20th anniversary of the terrorist attack on the World Trade Center in NY. Following this anniversary are these Church holidays: the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (9.14.); the Feast of Our Lady of Sorrows, the patron saint of Slovakia (9.15.); and the Feast of St. Ludmila (9.16), whose 1100th death anniversary we remember this year. We will also celebrate the feast of one of the evangelists, St. Matthew (9.22.), and most importantly, in September we will celebrate the patron saint of the Czech nation, St. Wenceslas (29.9.).

The main celebration here in LA will be during Holy Mass on Sunday, September 19th at 1 p.m. in Velehrad’s garden. After Mass, there is the possibility of meeting and refreshments. You are all cordially invited!

I wish you all a beautiful and peaceful month of September. Please remember in your prayers the Bishop and his family, all the victims of September 11th, 2001 and their families, peace in the world, and all those in need today. Lord God bless you all, protect you, and strengthen you!

Stáhnout Věstník CZ Září 09/21
Download Věstník EN September 09/21

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. v Lednu / Holy Masses in Janaury

MěstoDatumČas a místo
INTERNET02.01.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO16.01.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD) 
LOS ANGELES23.01.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO30.01.202213:00 hod. Nativity Church (240 Fell St, SF)

MŠE SV. Únoru / Holy Masses in February

MěstoDatumČas a místo
INTERNET06.02.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO13.02.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD)
LOS ANGELES20.02.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO27.02.202213:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)