Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím. Tento měsíc opět budeme prožívat ve společen-ství mnohých svatých, známých i méně známých, (viz kalendář). Pokud byste se chtěli podrob-něji seznámit s jejich životopisy, můžete tak učinit na: http://www.catholica.cz.

V dnešním Věstníku si můžete přečíst skutečný příběh dívky, který mě osobně velmi oslovil. Kéž i Vás příběh Guilie a její přístup k životu a k Bohu osloví, obohatí a povzbudí…

Přeji Vám všem nádherné letní dny a načerpání hodně nových sil a energie pro tělo i pro duši. Pán Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás! Panna Maria a svatí tohoto měsíce ať Vás provází a přimlouvají se za Vás!

Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a posiluj Vás!  Fr.Libor

Stáhnout Věstník CZ Srpen 08/22

Dear friends,

warm greetings to all of you! We will once again experience this month in the company of many saints, both well-known and less well-known (please see calendar). If you would like to get to know their biographies in more detail, you can do so at: http://www.catholica.cz

In today’s bulletin, you can read a true story which appealed to me personally. May the story of Guilia and her approach to life and relationship with God appeal to you, enrich you, and encourage you…

I wish you all wonderful summer days and lots of new strength and energy for body and soul. May God bless you and protect you! May the Virgin Mary and the Saints of this month accompany you and intercede for you!

Download Věstník EN August 08/22

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. květnu/ Holy Masses in May

Město Datum Čas a místo
PORTLAND 02.05.2024 19:00 hod., Our Lady of the Lake R.C.Church – (650 A Ave. Lake Oswego, OR)
SAN JOSE 04.05.2024 16.00 hod., St. Brother Albert Polish R.C. Mission (10250 Clayton Rd., SJ)
SAN FRANCISCO 05.05.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 12.05.2024 Canceled
SAN DIEGO 19.05.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 26.05.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. červnu/ Holy Masses in May

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 02.06.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
SAN DIEGO 09.06.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 16.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)
SAN FRANCISCO 30.06.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se