Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím v září, měsíci bohatém na církevní svátky. V tomto měsíci si připomeneme 25. výročí úmrtí sv. Matky Terezy z Kalkaty (5.9.), dále budeme slavit svátek Narození Panny Marie (8.9.), svátek Povýšení svatého kříže (14.9.), svátek Panny Marie Bolestné, hlavní patronky Slovenska (15.9.), svátek sv. Ludmily (16.9.), svátek sv. Matouše (22.9.), a především oslavíme patrona Českého národa sv. Václava (28.9.) Hlavní oslava zde u nás v LA bude při mši sv. v neděli 18.9. v 13.00 hod. na zahradě Velehradu. Po mši sv. bude možnost setkání a pohoštění. Všichni jste srdečně zváni!

Prosím, pamatujte i nadále ve svých modlitbách na paní Marušku Peterkovou ze San Diega, na její uzdravení a také na její rodinu a na všechny nemocné a jejich blízké. Děkuji!

Přeji Vám všem krásné a pokojné prožití tohoto měsíce. Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj!

Stáhnout Věstník CZ Září 09/22

Dear friends,

Greetings to all of you in September, a month rich in holidays. This month, we will commemorate the 25th anniversary of the death of St. Mother Teresa of Calcutta (9.5.). We will also celebrate the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (9.8.); the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (9.14.); the Feast of Our Lady of Sorrows, the main patron saint of Slovakia (9.15.); the Feast of St. Ludmila (9.16.); the Feast of St. Matthew (9.22.); and above all, we will celebrate the patron saint of the Czech nation, St. Wenceslas (9.28.) The main celebration here in LA will be during the Holy Mass on Sunday, 9.18., at 1:00pm in Velehrad’s garden. After the Mass, there will be an opportunity to meet and enjoy some refreshments. You are all cordially invited!

Please continue to remember in your prayers Mrs. Maruška Peterková from San Diego. Please pray for her recovery, her family, and all the sick and their loved ones. Thank you!

I wish you all a beautiful and peaceful month. May the Lord God bless you all, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN September 09/22

Rozvrh  – Mše Svaté

 

MŠE SV. červenec / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
INTERNET 07.07.2024 canceled
SAN DIEGO 14.07.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 21.07.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. Srpen/ Holy Masses in August

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.08.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.08.2024 INTERNET – join us via Zoom link 10 AM PST
LOS ANGELES 18.08.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
SAN FRANCISCO 25.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se