Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím z našeho kalifornského Vele-hradu na začátku měsíce července. Začínají prázdniny a dovolené, někteří z Vás budou cestovat do ČR anebo někam jinam. Pokud se chystáte na cesty, tak vám přeji bezpečné cestování, hodně odpočinku pro tělo i duši a šťastný návrat domů. Všem přeji krásné prožití tohoto měsíce července a celého léta. Těším se, dá-li Pán Bůh, na všechna další osobní setkání ve vašich městech anebo zde u nás na Velehradě.

Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a posiluj Vás!  Fr.Libor

Stáhnout Věstník CZ Červenec 07/22

Dear friends,

I warmly greet you all from our Californian Velehrad at the beginning of July. Vacations are starting, some of you will be traveling to the Czech Republic or somewhere else. If you are going on a trip, I wish you safe travels, lots of rest for body and soul, and a happy return home.

I wish everyone a wonderful experience of this month of July and the whole summer. I look forward, God willing, to all further personal meetings in your cities or here in Velehrad.

May the Lord God bless you and your loved ones, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN July 07/22

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. únoru / Holy Masses in February

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.02.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.02.2024 INTERNET Mass canceled
SAN DIEGO 18.02.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 25.02.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. březen/ Holy Masses in March

LOS ANGELES31.03.202413:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 03.03.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 10.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO – Květná Neděle 24.03.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LA – Zelený čtvrtek (ENG) 28.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Křížová cesta (ENG) 29.03.2024 12:00 hod.,St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Velkopáteční obřady (ENG) 29.03.2024 15:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Bílá sobota – Vigilie (ENG) 30.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
INTERNET 31.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
LA – Zmrtvýchvstání Páně 31.03.2024 14:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. v únoru / Holy Masses in February

 • SAN FRANCISCO – 04.02.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • NO INTERNET – 11.02.2024
  • INTERNET Mass canceled.
 • SAN DIEGO – 18.02.2024
  • 16:00 hod. at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES – 25.02.2024
  • 13:00 hod. at Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. v březenu/ Holy Masses in March

 • SAN FRANCISCO – 03.03.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 10.03.2024
  • 10:00 hod. – INTERNET
 • SAN DIEGO
  • Květná neděle
  • 24.03.2024
  • 16:00 hod.
  • at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES
  • Zelený čtvrtek
  • 28.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Velký pátek – Křížová cesta
  • 29.03.2024
  • 12:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES –
  • Velký pátek – Velkopáteční obřady
  • 29.03.2024
  • 15:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Bílá sobota – Vigilie
  • 30.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • INTERNET
  • 31.03.2024 
  • 10:00 hod. INTERNET (zoom)
 • LOS ANGELES
  • Zmrtvýchvstání Páně – 31.03.2024
  • 14:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se