Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím z našeho kalifornského Vele-hradu na začátku měsíce července. Začínají prázdniny a dovolené, někteří z Vás budou cestovat do ČR anebo někam jinam. Pokud se chystáte na cesty, tak vám přeji bezpečné cestování, hodně odpočinku pro tělo i duši a šťastný návrat domů. Všem přeji krásné prožití tohoto měsíce července a celého léta. Těším se, dá-li Pán Bůh, na všechna další osobní setkání ve vašich městech anebo zde u nás na Velehradě.

Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a posiluj Vás!  Fr.Libor

Stáhnout Věstník CZ Červenec 07/22

Dear friends,

I warmly greet you all from our Californian Velehrad at the beginning of July. Vacations are starting, some of you will be traveling to the Czech Republic or somewhere else. If you are going on a trip, I wish you safe travels, lots of rest for body and soul, and a happy return home.

I wish everyone a wonderful experience of this month of July and the whole summer. I look forward, God willing, to all further personal meetings in your cities or here in Velehrad.

May the Lord God bless you and your loved ones, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN July 07/22

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. červnu / Holy Masses in June

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.06.2023 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.06.2023 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 18.06.2023 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 25.06.2023 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. červenci / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 02.07.2023 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 09.07.2023 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 16.07.2023 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 23.07.2023 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se