Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás zdravím na začátku listopadu, měsíce, během kterého zvlášť vzpomínáme na naše zemřelé a modlíme se za ně. Zároveň si můžeme a máme uvědomit, že i my jednou předstoupíme před Boží tvář. Můžeme a máme si položit otázku: „Jak jsme já připraven na toto osobní Setkání s Ježíšem?“ 

Za náš život a za všechna dobrodiní s pokorou poděkujeme Pánu Bohu v Den díkůvzdání (23.11.). Při této příležitosti bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za Vaši velkorysou a vytrvalou podporu a pomoc naší české kalifornské misii i mně osobně. Srdečné díky!

Slavnost Ježíše Krista Krále (26. listopadu) nám opět připomene, kdo je a vždy byl skutečným „Králem“ všech dob a celého stvoření. A také si máme znovu uvědomit, že Ježíš chce být i naším Králem, králem našeho života a našeho srdce.

První neděli v měsíci prosinci (3.12.) začíná advent, příprava na Vánoce!

Přeji Vám co nejvíce pokojné a pohodové chvíle tohoto měsíce prožité v blízkosti Boží a svých blízkých…

Pán Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás!

Download Věstník CZ Listopad 11/23

Dear friends,

Heartfelt greetings to you at the beginning of November, a month during which we especially remember and pray for our deceased. At the same time, we may and should realize that we, too, will one day encounter God. We may and should ask ourselves: “How prepared am I for this personal Encounter with Jesus?”

For all our life and all our blessings we will humbly thank the Lord God on Thanksgiving (11/23). On this occasion, I would like to thank you all very much for your generous, continued support and assistance to our Czech California Mission, and to me personally. Thank you from the bottom of my heart!

The Feast of Christ the King (12/26) will remind us once again who is and has always been the true “King” of all times and all of creation. We should also realize again that Jesus wants to be our King, the king of our life and our heart.

The first Sunday of December (12/03) is the beginning of Advent, the preparation for Christmas.

I wish you the most peaceful and relaxing moments during this month, spent in the presence of God and your loved ones…

May God bless you and protect you!

Download Věstník EN November 11/23

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. březen/ Holy Masses in March

LOS ANGELES31.03.202413:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 03.03.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 10.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO – Květná Neděle 24.03.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LA – Zelený čtvrtek (ENG) 28.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Křížová cesta (ENG) 29.03.2024 12:00 hod.,St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Velkopáteční obřady (ENG) 29.03.2024 15:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Bílá sobota – Vigilie (ENG) 30.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
INTERNET 31.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
LA – Zmrtvýchvstání Páně 31.03.2024 14:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. dubnu/ Holy Masses in April

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 07.04.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 14.04.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 21.04.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 28.04.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. v březenu/ Holy Masses in March

 • SAN FRANCISCO – 03.03.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 10.03.2024
 • SAN DIEGO
  • Květná neděle
  • 24.03.2024
  • 16:00 hod.
  • at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES
  • Zelený čtvrtek
  • 28.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Velký pátek – Křížová cesta
  • 29.03.2024
  • 12:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES –
  • Velký pátek – Velkopáteční obřady
  • 29.03.2024
  • 15:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Bílá sobota – Vigilie
  • 30.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • INTERNET
 • LOS ANGELES
  • Zmrtvýchvstání Páně – 31.03.2024
  • 14:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. v dubnu/ Holy Masses in April

 • SAN FRANCISCO – 07.04.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 14.04.2024
 • SAN DIEGO – 21.04.2024
  • 16:00 hod. at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES – 28.04.2024
  • 13:00 hod. at Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se

May God Reward You for Your Generosity!

Our mission’s ongoing existence and success rely on our collective commitment to providing sustained financial support, ensuring that we can continue making a positive impact on the lives of those we serve.

DAROVAT

Přihlašte se k odběru našich zprávPřihlášením k odběru uděluji svůj souhlas VCCCM aby mi zasílala měsíčnik Věstník, pozvánky na mše a jiná oznámení.