Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás zdravím na začátku měsíce října, který je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. (svátek Panny Marie Růžencové slavíme 7. října). Krajany žijící zde v okolí LA bych rád pozval na mši sv. v neděli 22. října v 1.00 hod., při které poděkujeme za život paní Věry Rychecké. (Více níže v dalším textu)

V následujícím měsíci listopadu budeme opět zvlášť vzpomínat a modlit se za všechny naše zemřelé. Pokud si přejete, aby se na Vaše drahé zesnulé denně pamatovalo při mši sv., zašlete prosím jména Vašich blízkých do konce října na adresu našeho domu Velehrad (344 Koch Ave. Placentia). Dovoluji si připomenout, že žádost o modlitbu není spojena s žádnou finanční částkou. Pokud byste ovšem chtěli podpořit život a činnost naší misie, (např. poštovné za Věstník, tisk Věstníku, náklady na dům apod.), budu Vám velmi vděčný za Vaše dary. Velké díky!

Přeji Vám všem krásné podzimní dny naplněné vědomím Boží blízkosti, pokojem a láskou. Těším se na další setkání s Vámi… Pán Bůh Vám žehnej… Velmi rád se s Vámi osobně setkám při našich bohoslužbách v jednotlivých městech.

P. Libor

Download Věstník CZ Říjen 10/23

Dear friends,

Heartfelt greetings to all of you at the beginning of October, a month which is dedicated in a special way to the Virgin Mary and to the prayer of the Rosary. (On October 7th, we celebrate the Feast of Our Lady of the Rosary).

I would like to invite friends living in the vicinity of LA to a Mass on October 22, at 1:00pm, during which we will give thanks for the life of Mrs. Věra Rychecká.

In the coming month of November, we will again remember and pray for our dead. If you wish to remember your loved ones daily during Mass, please send the names of your deceased by the end of October to our Velehrad house (344 Koch Ave. Placentia).

I would like to remind you that the request for prayer is not associated with any financial obligation. However, if you would like to support the life and activities of our Mission (e.g., postage for the bulletin, printing of the bulletin, house expenses, etc.), I will be very grateful for your donations. Many thanks!

I wish you all beautiful autumn days filled with the awareness of God’s closeness, peace, and love. I look forward to meeting you again… May the Lord God bless you …I will be happy to meet with you personally during our Masses in individual cities.

Download Věstník EN October 10/23

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. březen/ Holy Masses in March

LOS ANGELES31.03.202413:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 03.03.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 10.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO – Květná Neděle 24.03.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LA – Zelený čtvrtek (ENG) 28.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Křížová cesta (ENG) 29.03.2024 12:00 hod.,St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Velkopáteční obřady (ENG) 29.03.2024 15:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Bílá sobota – Vigilie (ENG) 30.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
INTERNET 31.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
LA – Zmrtvýchvstání Páně 31.03.2024 14:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. dubnu/ Holy Masses in April

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 07.04.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 14.04.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 21.04.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 28.04.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. v březenu/ Holy Masses in March

 • SAN FRANCISCO – 03.03.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 10.03.2024
 • SAN DIEGO
  • Květná neděle
  • 24.03.2024
  • 16:00 hod.
  • at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES
  • Zelený čtvrtek
  • 28.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Velký pátek – Křížová cesta
  • 29.03.2024
  • 12:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES –
  • Velký pátek – Velkopáteční obřady
  • 29.03.2024
  • 15:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Bílá sobota – Vigilie
  • 30.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • INTERNET
 • LOS ANGELES
  • Zmrtvýchvstání Páně – 31.03.2024
  • 14:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. v dubnu/ Holy Masses in April

 • SAN FRANCISCO – 07.04.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 14.04.2024
 • SAN DIEGO – 21.04.2024
  • 16:00 hod. at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES – 28.04.2024
  • 13:00 hod. at Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se

May God Reward You for Your Generosity!

Our mission’s ongoing existence and success rely on our collective commitment to providing sustained financial support, ensuring that we can continue making a positive impact on the lives of those we serve.

DAROVAT

Přihlašte se k odběru našich zprávPřihlášením k odběru uděluji svůj souhlas VCCCM aby mi zasílala měsíčnik Věstník, pozvánky na mše a jiná oznámení.