Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás opět zdravím na začátku adventní doby, která je přípravou na Vánoce. Velmi se těším na společné prožití Vánoc a na všechna setkání s Vámi v jednotlivých městech i při inter-netových bohoslužbách.

Na první straně Věstníku naleznete jako obvykle rozpis všech předvánočních, vánočních i lednových bohoslužeb. Chtěl bych upozornit krajany z LA, že zde u nás (Placentia), bude vánoční mše sv. v pondělí 25.12. ve 13.00 hod. v Polském centru (POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, Yorba Linda), nikoliv tedy na zahradě našeho domu Velehrad, tam kde obvykle bývá. Po ní bude následovat, podobně jako v SD a SF, společné setkání s občerstvením v hale polského kostela. Chtěl bych Vás všechny poprosit o pomoc při přípravě pohoštění tím, že podle Vašich možností přinesete ze svých domovů nějaké jídlo na společný stůl = POTLUCK. Předem děkuji a velmi se těším!

Z hloubi srdce Vám i Vašim blízkým přeji radostné, pokojné a požehnané prožití doby adventní i Vánoc. Kéž dovolíme Pánu Ježíši, aby se nově narodil i v našich srdcích a naplnil nás svým Božím pokojem a Láskou po celý příští rok 2024!

Hodně zdraví, síly, radosti, pokoje a především LÁSKY Vám všem přeje a vyprošuje P.Libor.

Download Věstník CZ prosinec 12/23

Dear friends,

Heartfelt greetings to all of you again at the beginning of the Advent season, which is the preparation for Christmas.

I am very much looking forward to experiencing Christmas with you and meeting you in individual cities and during online Masses.

On the first page of the Bulletin you will find, as usual, a schedule of all pre-Christmas, Christmas, and January Masses. I would like to draw the attention of our LA friends that our (Placentia) Christmas Mass will be on Sunday, 12/25, at 1:00pm at the Polish Center (POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, Yorba Linda), and not in Velehrad’s garden, where we typically have Mass… As in SD and SF, we will meet and have refreshments following the Mass in the hall of the Polish church. I would like to ask all of you for help in preparing the refreshments by bringing, according to your means, some food from your homes for our communal table = POTLUCK. Thank you in advance, and I am very much looking forward to it!

From my heart, I wish you and your loved ones a joyful, peaceful, and blessed Advent season and Christmas. May we allow the Lord Jesus to be born anew in our hearts and fill us with His divine peace and Love throughout the next year 2024!

Wishing and praying for good health, strength, joy, peace, and above all LOVE for all of you !

Download Věstník EN December 12/23

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. březen/ Holy Masses in March

LOS ANGELES31.03.202413:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 03.03.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 10.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO – Květná Neděle 24.03.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LA – Zelený čtvrtek (ENG) 28.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Křížová cesta (ENG) 29.03.2024 12:00 hod.,St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Velkopáteční obřady (ENG) 29.03.2024 15:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Bílá sobota – Vigilie (ENG) 30.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
INTERNET 31.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
LA – Zmrtvýchvstání Páně 31.03.2024 14:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. dubnu/ Holy Masses in April

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 07.04.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 14.04.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 21.04.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 28.04.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. v březenu/ Holy Masses in March

 • SAN FRANCISCO – 03.03.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 10.03.2024
 • SAN DIEGO
  • Květná neděle
  • 24.03.2024
  • 16:00 hod.
  • at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES
  • Zelený čtvrtek
  • 28.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Velký pátek – Křížová cesta
  • 29.03.2024
  • 12:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES –
  • Velký pátek – Velkopáteční obřady
  • 29.03.2024
  • 15:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Bílá sobota – Vigilie
  • 30.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • INTERNET
 • LOS ANGELES
  • Zmrtvýchvstání Páně – 31.03.2024
  • 14:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. v dubnu/ Holy Masses in April

 • SAN FRANCISCO – 07.04.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 14.04.2024
 • SAN DIEGO – 21.04.2024
  • 16:00 hod. at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES – 28.04.2024
  • 13:00 hod. at Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se

May God Reward You for Your Generosity!

Our mission’s ongoing existence and success rely on our collective commitment to providing sustained financial support, ensuring that we can continue making a positive impact on the lives of those we serve.

DAROVAT

Přihlašte se k odběru našich zprávPřihlášením k odběru uděluji svůj souhlas VCCCM aby mi zasílala měsíčnik Věstník, pozvánky na mše a jiná oznámení.