Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím. Hned začátkem tohoto měsíce června oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého (5.6.), událost, která je považována za počátek (narozeniny) církve. Tato slavnost je vyvrcholením velikonočního období. Týden nato (12.6.) budeme slavit slavnost Nejsvětější trojice, tajemství jednoho Boha ve třech osobách. Ve čtvrtek 16.6. oslavíme slavnost Těla a Krve Páně („Božího těla“). Svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova (24.6.) nám připomene velikost lásky Boží.

Rád bych také připomněl svátky některých svatých tohoto měsíce: sv. Antonín (13.6.), narození sv. Jana Křtitele (25.6.), sv. Petr a Pavel (29.6.).

Asi je zbytečné připomínat, že také oslavíme Svátek tatínků (19.6.). Tento svátek oslavíme při mši sv. na zahradě Velehradu (13.00 hod.) a následujícím obědem. Všichni jste srdečně zváni! Všem tatínkům gratulujeme a přejeme jim hodně síly, trpělivosti a Božího požehnání při naplňování jejich poslání!

Přeji Vám všem krásné a požehnané dny měsíce června a velmi se těším na osobní setkání s vámi. Pokud se vydáváte na dovolenou či jiné cesty, přeji Vám bezpečné cestování a šťastný návrat domů.

Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a posiluj Vás!  Fr.Libor

Stáhnout Věstník CZ Červen 06/22

Dear friends,

Heartfelt greeting to all of you. At the beginning of this month of June, we will celebrate the Pentecost (6.5.), an event that is considered the beginning (the birthday) of the Church. This celebration is the culmination of the Easter season. A week later, (6.12.), we will celebrate the Feast of the Holy Trinity, the mystery of one God in three persons. On Thursday, 6.16., we will celebrate the Feast of the Body and Blood of the Lord (“Corpus Christi”). The Feast of the Sacred Heart of Jesus (6.24.) will remind us of the greatness of God’s love.

I would also like to remind you of the feasts of some saints this month: St. Anthony (6.13.), the birth of St. John the Baptist (6.25.), and St. Peter and Paul (6.29.).

We will also celebrate Father’s Day (6.19.). We will celebrate this holiday at Mass in Velehrad’s garden (at 1:00 pm) and have lunch afterward. You are all cordially invited! We congratulate all dads and wish them a lot of strength, patience, and God’s blessing in fulfilling their mission!
I wish you all beautiful and blessed days of the month of June, and I look forward to meeting you in person. If you are going on vacation or on other trips, I wish you safe travel and a happy return home.

May the Lord God bless you and your loved ones, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN June 06/22

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. květnu/ Holy Masses in May

Město Datum Čas a místo
PORTLAND 02.05.2024 19:00 hod., Our Lady of the Lake R.C.Church – (650 A Ave. Lake Oswego, OR)
SAN JOSE 04.05.2024 16.00 hod., St. Brother Albert Polish R.C. Mission (10250 Clayton Rd., SJ)
SAN FRANCISCO 05.05.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 12.05.2024 Canceled
SAN DIEGO 19.05.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 26.05.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. červnu/ Holy Masses in May

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 02.06.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
SAN DIEGO 09.06.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 16.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)
SAN FRANCISCO 30.06.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se