Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím na začátku roku 2022. Především bych Vám chtěl poděkovat za Vaši veškerou podporu naší misie
v uplynulém roce. Za všechny Vaše dary, za všechna milá setkání a povzbudivá slova, za všechny společné chvíle prožité při mši sv. a modlitbě, za VŠECHNO…! Do roku, který je před námi, Vám i Vašim blízkým přeji, ať je lepší než ten minulý. Kéž i my dokážeme být lepšími lidmi a křesťany, ať v našich srdcích a životech stále více vládne Boží pokoj, naděje, odpuštění a Boží Láska nad strachem, beznadějí a jakýmkoliv zlem. Pán Bůh Vás ochraňuj, posiluj a žehnej Vám! Velmi se těším na všechna naše další setkání v roce 2022.
                                     

P.S.: Hned na začátku roku bych Vás chtěl také poprosit o Vaši další pomoc a podporu. I když stále ještě máme nějakou finanční rezervu, výdaje misie jsou větší než příjmy, a tak se naše zásoby pomalu tenčí. Vyúčtování za minulý rok obdržíte v nejbližších měsících. Letos očekáváme větší výdaje na nutnou opravu domu, (výměna shnilých trámů a desek v průčelí domu, okolo okna a na střeše), placení emigračních poplatků za výdaje při podání žádosti o prodloužení pracovního povolení pro mě na další tři roky a také pořízení nového – staršího auta pro potřeby misie. Budu Vám velmi vděčný za jakoukoliv Vaši pomoc. Pro tento účel si Vám dovoluji poslat obálky na Vaše případné dary. Předem Vám opravdu srdečně děkuji. L.

P.P.S: Upozornění pro krajany v San Diegu a okolí. Od ledna tohoto roku již nemůžeme používat pro naše setkávání a mši sv. naše obvyklé místo (St. John’s Parish Hall). Naše příští setkání, (16. ledna-januara v 16.00 hod.) bude tedy na novém místě, a sice v St. Maximilian Kolbe R. C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD). Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se, prosím, na Petra Peterku. L.

Stáhnout Věstník CZ leden 01/22

Dear friends,

Heartfelt greetings to you all at the beginning of 2022. First, I would like to thank you for your support of our Mission over the past year and for all your gifts, for all the kind encounters and words of encouragement, for all the moments spent together at Mass and prayer, for EVERYTHING …! I wish you and your loved ones a better year ahead than the previous one. May we, too, be better people and Christians, may God’s peace, hope, forgiveness, and God’s Love reign in our hearts and lives over fear, hopelessness, and any evil. May the Lord God protect you, strengthen you, and bless you! I am very much looking forward to our next meetings in 2022.

PS.1/ Right at the beginning of this year, I would also like to ask you for your further help and support. Although we still have some financial reserves, the Mission’s expenses are greater than revenues, and so our finances are slowly dwindling. You will receive an overview of the past year’s finances in the next few months. This year, we expect more expenses due to necessary house repairs (replacement of rotten beams and boards in the front of the house, around a window, and on the roof), emigration fees for a work permit extension for me for another three years, and also the acquisition of a new – older car — for the needs of the Mission. I will be very grateful for any of your help. For this purpose, I would like to send you envelopes for your potential donation. Thank you very much in advance. L.

PS.2/ Notice to our friends in San Diego and the surrounding area. As of January of this year, we can no longer use our usual place (St. John’s Parish Hall) for our meetings and Mass. Our next meeting (January 16 at 4:00 p.m.) will therefore be in a new location, namely at St. Maximilian Kolbe R.C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD).

Download Věstník EN January 01/22

Rozvrh  – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

MŠE SV. v Lednu / Holy Masses in Janaury

MěstoDatumČas a místo
INTERNET02.01.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO16.01.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD) 
LOS ANGELES23.01.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO30.01.202213:00 hod. Nativity Church (240 Fell St, SF)

MŠE SV. Únoru / Holy Masses in February

MěstoDatumČas a místo
INTERNET06.02.202210:00 hod, INTERNETinstrukce
SAN DIEGO13.02.202216:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave SD)
LOS ANGELES20.02.202213.00 hod., VelehradZahrada (344 Koch Ave, Placentia)
SAN FRANCISCO27.02.202213:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)