Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny opět zdravím na začátku měsíce února, do kterého vstupujeme slavením svátku „Uvedení Páně do chrámu“ (2.2.), jak se lidově říká „Hromnice“. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící (hromniček), které mají významnou symbolickou úlohu: svíce sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života)… Ježíš je tímto Světlem k osvícení národů. Svátek Uvedení Páně do chrámu je v katolické církvi slaven i jako Světový den zasvěcených osob.

Na všechny nemocné budeme opět zvlášť myslet v modlitbě dne 11. 2., Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Jistě není potřeba velmi připomínat svátek sv. Valentina (14.2.), který je dle tradice patronem mladých lidí a manželů, jejich čisté a oddané lásky. Na tento den 14. února připadá letos i Popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce, postní doba. Je to den přísného postu.

Svátek „Stolec sv. Petra“ (22.2.) se týká památky prvního biskupského místa Ježíšova nástupce. Zprvu to bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury. Znovu si připomeneme, že Ježíšova církev povstává z pevnosti Petrovy víry.

Přeji Vám všem krásné a požehnané prožití měsíce února a požehnaný začátek i průběh celé postní doby. Těším se na všechna osobní setkání!

Modlím se za vás a vyprošuji Vám hodně zdraví, pokoje a lásky…

Download Věstník CZ Únor 02/24

Dear friends,

Heartfelt greetings to you all again at the beginning of February, which we begin by celebrating the feast of “Presentation of the Lord in the Temple” (2.2.), also known as “Candlemas Day.” This feast commemorates the time when Mary and Joseph brought Jesus 40 days after his birth to the temple in Jerusalem to give Him to God. The feast is accompanied by the blessing of candles, which have an important symbolic role: the candle consumes itself to bring light into the darkness (of life)… Jesus is this Light for the enlightenment of nations. The Feast of the Presentation of the Lord in the Temple is also celebrated in the Catholic Church as the World Day of Consecrated Life.

We will especially think of all the sick in prayer on 2.11.This day is the annual commemoration of the first apparition of the Virgin Mary to Bernadette Soubirous in 1858 in the Massabielle cave near Lourdes. Lourdes has become the hope for many sick people. Many find relief there, some even healing. Lourdes encouraged the care of the suffering and the sick in the Church. Therefore, it is no coincidence that this day has also become the World Day of the Sick.

There is certainly no need to remind you of the feast of St. Valentine (2.14.), who according to tradition, is the patron saint of young people and married couples, and their pure and devoted love. This day, February 14, is also Ash Wednesday, which begins the forty-day preparation for Easter, or Lent. This is a day of strict fasting.

The feast of the “Chair of St. Peter” (2.22.) commemorates the first episcopal place of Jesus’s successor. Initially, it was the Syrian capital of Antioch, and only later did Peter move to Rome, the center of culture of the time. Let us remember once again that the Church of Jesus arises from the firmness of Peter’s faith.

I wish you all a beautiful and blessed month of February and a blessed beginning and duration of the entire Lenten Season. I am looking forward to meeting you personally!

I am praying for lots of health, peace, and love for all of you.

Download Věstník EN February 02/24

Rozvrh  – Mše Svaté

MŠE SV. březen/ Holy Masses in March

LOS ANGELES31.03.202413:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 03.03.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 10.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO – Květná Neděle 24.03.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LA – Zelený čtvrtek (ENG) 28.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Křížová cesta (ENG) 29.03.2024 12:00 hod.,St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Velký pátek – Velkopáteční obřady (ENG) 29.03.2024 15:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
LA – Bílá sobota – Vigilie (ENG) 30.03.2024 19:30 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
INTERNET 31.03.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
LA – Zmrtvýchvstání Páně 31.03.2024 14:00 hod., St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. dubnu/ Holy Masses in April

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 07.04.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 14.04.2024 10:00 hod., INTERNETinstrukce
SAN DIEGO 21.04.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 28.04.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. v březenu/ Holy Masses in March

 • SAN FRANCISCO – 03.03.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 10.03.2024
 • SAN DIEGO
  • Květná neděle
  • 24.03.2024
  • 16:00 hod.
  • at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES
  • Zelený čtvrtek
  • 28.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Velký pátek – Křížová cesta
  • 29.03.2024
  • 12:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES –
  • Velký pátek – Velkopáteční obřady
  • 29.03.2024
  • 15:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • LOS ANGELES
  • Bílá sobota – Vigilie
  • 30.03.2024
  • 19:30 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886
 • INTERNET
 • LOS ANGELES
  • Zmrtvýchvstání Páně – 31.03.2024
  • 14:00 hod.
  • at St.John Polish Center, 3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886

MŠE SV. v dubnu/ Holy Masses in April

 • SAN FRANCISCO – 07.04.2024
  • 13:00 hod. at Nativity Church (240 Fell St, SF)
 • INTERNET – 14.04.2024
 • SAN DIEGO – 21.04.2024
  • 16:00 hod. at St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
 • LOS ANGELES – 28.04.2024
  • 13:00 hod. at Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se