Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás opět zdravím touto cestou na začátku adventní doby. Velmi se těším na společné prožití   Vánoc a na všechna setkání s Vámi v jednotlivých městech. Na první straně Věstníku naleznete jako obvykle rozpis všech předvánočních a vánočních bohoslužeb. Chtěl bych upozornit krajany z LA, že zde u nás (Placentia), bude vánoční mše sv. v neděli 25.12. ve 13.00 hod. v Polském centru (POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, Yorba Linda). Po ní bude následovat, podobně jako v SD a SF, společné setkání s občerstvením v hale polského kostela. Chtěl bych Vás všechny poprosit o pomoc při přípravě pohoštění tím, že podle Vašich možností přinesete ze svých domovů nějaké jídlo na společný stůl = POTLUCK. Předem děkuji a těším se!

 Ze srdce Vám i Vašim blízkým přeji radostné, pokojné a požehnané prožití doby adventní a Vánoc. Kéž dovolíme Pánu Ježíši, aby se nově narodil v našich životech a naplňoval nás svým Božím pokojem a Láskou po celý příští rok 2023!

Hodně zdraví, síly, radosti, pokoje, trpělivosti a především LÁSKY Vám všem přeje a vyprošuje   

 P.S.:

Ještě mi prosím dovolte jednu materiální záležitost. Týká se auta, které v současné době používám pro potřeby misie. Auto bylo naší misii zapůjčeno a nejpozději v únoru příštího roku ho musíme vrátit. Bude tedy potřeba zajistit pro misii jiné auto. Chtěl jsem Vás velmi poprosit, pokud byste
o někom věděli, kdo auto má a již ho nepoužívá, zda by ho nechtěl misii odprodat či darovat. Děkuji za Vaši pomoc. P.L.

 

Download Věstník CZ Prosinec 12/22

Dear friends,

Heartfelt greetings to all of you again at the beginning of the Advent season. I am very much looking forward to experiencing Christmas with you and meeting you in individual cities. On the first page of the Bulletin, you will find, as usual, a schedule of all pre-Christmas and Christmas Masses. I would like to draw the attention of our LA friends that our (Placentia) Christmas Mass will be on Sunday, 12/25,  at 1:00 pm at the Polish Center (POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, Yorba Linda). As in SD and SF, we will meet and have refreshments following the Mass in the hall of the Polish church. I would like to ask all of you for help in preparing the refreshments by bringing, according to your means,  some food from your homes for our communal table = POTLUCK. Thank you in advance, and I am looking forward to it!

From my heart, I wish you and your loved ones a joyful, peaceful, and blessed Advent season and Christmas. May we allow the Lord Jesus to be born anew in our lives and fill us with His divine peace and Love throughout the next year 2023!

Wishing and praying for a lot of health, strength, joy, peace, patience, and above all LOVE for all of you

P.S. Please allow me to mention one material matter regarding the car which I am currently using for the needs of the Mission. The car was lent to our Mission and needs to be returned at the latest by February of next year. Consequently, we need to get another car for the Mission. Please let me know if you know of anyone who is not using their car and would like to donate it or sell it to our Mission.  Thank you for your help! L.

Download Věstník EN December 12/22

Rozvrh  – Mše Svaté

 

MŠE SV. červenec / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
INTERNET 07.07.2024 canceled
SAN DIEGO 14.07.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 21.07.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. Srpen/ Holy Masses in August

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.08.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.08.2024 INTERNET – join us via Zoom link 10 AM PST
LOS ANGELES 18.08.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
SAN FRANCISCO 25.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se