Milí krajané, přátelé,

Zdravím Vás všechny na začátku měsíce května, který je velmi bohatý na církevní slavnosti i na různé svátky a setkání. Květen je dle tradice zasvěcený Panně Marii a modlitbě růžence. Papež František nás opětovně vyzývá ke každodenní modlitbě růžence za mír ve světě a za pokoj v našich srdcích. Panna Maria dokázala naslouchat Bohu ve svém srdci, naslouchá i nám a přináší naše prosby Ježíši. Nebojme se na ni tedy obracet ve svých modlitbách.

Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme slavit ve čtvrtek 18. května, ale zde v Americe se přesouvá na následující neděli, tedy na 21. května. (Bude mimořádná mše sv. v 10.00 hod. v kapli na Velehradě). Hned další neděli budeme slavit Slavnost Seslání Ducha svatého. Touto slavností končí Velikonoční období. Další svátky naleznete v kalendáři.

Den maminek oslavíme v neděli 14. 5., za které poděkujeme Pánu Bohu při internetové mši svaté v 10.00 hod. VŠE NEJLEPŠÍ, maminky!!!

V sobotu 20.5. se koná v San Diegu již 11. krajanský folklorní festival v La Mesa community center (4975 Memorial Dr La Mesa). V rámci festivalu bude sloužena mše sv. ve 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni na tuto mši sv. a na festival! Plánovaná pravidelná mše sv. v neděli 21.5. v 16.00 hod. v polském kostele NEBUDE.

Také si již prosím zaznamenejte do kalendáře tradiční piknik u příležitosti Dne otců v neděli 25.6. na zahradě našeho domu Velehradu v LA po mši sv. ve 13.00 hod.

A ještě bych Vás rád upozornil a pozval, že každou středu v 10.00 hod. jsou slouženy v naší kapli na Velehradu anglické mše sv. Zájemce o tuto mši sv. prosím, aby si předem ověřili, zda se mše sv. koná. Jsou možné výjimky.

Přeji Vám všem krásné, pokojné a požehnané prožití tohoto „mariánského“ měsíce plného krásných slavností a setkání a velmi se těším na každé osobní setkání s Vámi!

Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás a posiluj Vás!

Download Věstník CZ Květen 05/23

Dear friends,

Greetings to all of you at the beginning of the month of May, a month very rich in Church celebrations as well as various feasts and meetings. According to tradition, May is dedicated to the Virgin Mary and the prayer of the Holy Rosary. Pope Francis once again invites us to pray the Holy Rosary daily for peace in the world and for peace in our hearts. Our Lady was able to listen to God in her heart; she also listens to us and brings our prayers to Jesus. So, let us not be afraid to turn to her in our prayers.

We will celebrate the Feast of the Ascension on Thursday, May 18, but here in America, it is moved to the following Sunday, May 21. The very next Sunday, we will celebrate the Feast of Pentecost. This celebration marks the end of the Easter season. Other holidays can be found in the calendar.

We will celebrate Mother’s Day on Sunday, May 14. On this day, we will thank the Lord God for our mothers during the Internet Mass at 10:00 am.

ALL THE BEST, moms!!!

On Saturday, May 20, the 11th “Krajansky folklorni festival” (Folklore Festival) at La Mesa Community Center in San Diego (4975 Memorial Dr La Mesa) will be held. As part of the festival, Mass will be celebrated at 1:30 pm. You are all cordially invited to this Mass and the festival! The regular 4:00 pm Mass on Sunday, May 21, in the Polish church is CANCELLED.

Also, please note in your calendars the traditional Father’s Day picnic on Sunday, June 25, in the Velehrad garden in LA after the 1:00 pm Mass.

I would also like to draw your attention to the fact that Masses in English are celebrated every Wednesday at 10:00 am in our chapel at Velehrad. Those interested in this Mass should check in advance whether the Mass is being held. Exceptions are possible.

I wish you all a beautiful, peaceful, and blessed Month of Mary, full of beautiful celebrations and meetings, and I look forward to every personal meeting with you!

God bless you and your loved ones, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN May 05/23

Rozvrh  – Mše Svaté

 

MŠE SV. červenec / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
INTERNET 07.07.2024 canceled
SAN DIEGO 14.07.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 21.07.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. Srpen/ Holy Masses in August

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.08.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.08.2024 INTERNET – join us via Zoom link 10 AM PST
LOS ANGELES 18.08.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
SAN FRANCISCO 25.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se

May God Reward You for Your Generosity!

Our mission’s ongoing existence and success rely on our collective commitment to providing sustained financial support, ensuring that we can continue making a positive impact on the lives of those we serve.

DAROVAT

Přihlašte se k odběru našich zprávPřihlášením k odběru uděluji svůj souhlas VCCCM aby mi zasílala měsíčnik Věstník, pozvánky na mše a jiná oznámení.