Česká Katolická Misie v Kalifornii

Feast Of St. Joseph

St. Joseph has two feast days on the liturgical calendar. The first is March 19— Joseph, the Husband of Mary. The second is May 1—Joseph, the Worker. “Saint Joseph is a man of great spirit. He is great in faith, not because he speaks his own words, but above all...

Svátek Sv. Josefa

Svatý Josef má v liturgickém kalendáři dva svátky. Ten první z nich je 19.března – Josef, manžel Panny Marie. Ten druhý svátek je 1.května – Josef dělník. “Svatý Josef je mužem velkého ducha. Je silným ve víře, ne proto, že mluví jeho vlastním slovem, ale především proto, že naslouchá slovu...