Česká Katolická Misie v Kalifornii

Ocenění Sv. Jana Neumanna

Svatý Jan Neumann se nikdy nesnažil být biskupem. Když mu arcibiskup Kernick z Baltimore řekl, že se o něm diskutuje s velkou pravděpodobností jako o čtvrtém biskupovi ve Filadelfii, svatý Jan ho prosil, ať řekne papeži ve Vatikánu, že je hrozný úředník, a že si jen přeje být svatým misionářským...

A View of Turkey

by Maria Peterka April 2011 We’re off! And where are we going? That doesn’t matter. The main thing is, that we are going. We have to get away from the daily routine. So, we’re off. When? As soon as possible! Now? Not yet. I’ll be waiting in the car. When...

Nahlédnutí do Turecka

Maria Peterka Duben 2011   Tak a jedeme! A kam jedeme? To je úplně jedno. Hlavně, že jedeme. Potřebujeme ujet té každodenní rutině.  Aha. Tak teda jedeme. A kdy? Co nejdříve! Teď? Ještě ne. Tak já už jdu do auta. Když mamka řekne „ještě ne,´´ tak má na mysli, že už...